728 x 90

Jak zmienić umowę spółki komandytowej gdy komplementariuszem jest spółka z o.o.

Jak zmienić umowę spółki komandytowej gdy komplementariuszem jest spółka z o.o.

Spółka komandytowa to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Zawarcie umowy spółki komandytowej wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Umowa taka może być również zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy.

Zmiana umowy spółki komandytowej wymaga zgody wszystkich wspólników. W przypadku zaś, w którym jako wspólnik spółki komandytowej występować będzie zarówno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jak i  członek zarządu tej spółki z ograniczoną odpowiedzialności (jako osoba fizyczna), wówczas do wyrażenia zgody przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dla swojej skuteczności będzie wymagane spełnienie rygorów przewidzianych w art. 210 § 1 KSH. W takiej więc sytuacji spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością winna reprezentować rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników spółki z o.o. Procedura ta zastosowanie będzie miała również odpowiednio do spółki akcyjnej. Stanowisko to zostało potwierdzone w uchwale Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 września 2018 r. III CZP 42/18

PrawoSpolek
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Ostatnie wpisy

Najczęściej komentowane