728 x 90

Czy pracodawca możne zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?

Czy pracodawca możne zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?

Często w sytuacji, w której pracodawca wręcza pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę, pracownik ten staje się w zakładzie pracy osobą niepożądaną. Ma to miejsce przede wszystkim w sytuacjach silnego konfliktu, pomiędzy pracodawcą a pracownikiem jak i wówczas, gdy pracownik był skonfliktowany z całym lub dużą częścią zespołu, z którym pracował. Czasami również pracodawca, po prostu nie chce aby pracownik miał dostęp do informacji poufnych, po dniu wręczenia mu wypowiedzenia umowy o pracę.

W powyższej sytuacji pracodawca może skorzystać z instytucji przewidzianej w art 362 Kodeksu Pracy tj. zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Czy pracodawca może jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy ?

Oświadczenie o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy stanowi formę jednostronnego oświadczenia pracodawcy. Oznacza to, że pracodawca może samodzielnie, bez uzyskiwania zgody pracownika, zwolnić go z obowiązku świadczenia pracy. Warto jednak pamiętać, że art. 362 Kodeksu Pracy zezwala wyłącznie na zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy, jedynie „w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę”. Wobec czego nie ma on zastosowania do sytuacji, w której do wypowiedzenia umowy o pracę nie doszło.

Czy pracodawca może jednostronnie zażądać powrotu pracownika do pracy, jeżeli wcześniej zwolnił go z obowiązku świadczenia pracy ?

W relacji pracodawca – pracownik, może zdarzyć się i taka sytuacja, w której pracodawca stwierdzi, że zależy mu na powrocie pracownika do świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Spowodowane to może być różnymi przesłankami od ekonomicznych począwszy, na nagłych brakach kadrowych kończąc. Czy w takiej sytuacji pracownik musi wyrazić zgodę na swój powrót ?

Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 5 września 2019 r., III PK 96/18 uznał, że zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy zgodnie z art. 362 KP nie jest czynnością prawną (oświadczeniem woli) w rozumieniu jest realizowane w ramach uprawnień kierowniczych pracodawcy. W związku z tym, pracodawca ma prawo wtórnie zobowiązać pracownika do świadczenia pracy (zgoda zatrudnionego nie jest wymagana), mimo że wcześniej został on z tego obowiązku zwolniony, a także udzielić mu urlopu wypoczynkowego.

Pracodawca, ma więc prawo wtórnie zobowiązać pracownika do świadczenia pracy, jednostronnie bez konieczności uzyskiwania zgody pracownika, mimo że wcześniej pracownik ten został z tego obowiązku zwolniony, a także udzielić mu urlopu wypoczynkowego na podstawie art. 1671 KP.

Jeżeli pracownik, prawidłowo zawiadomiony o odwołaniu zwolnienia go z obowiązku świadczenia pracy, nie stawi się u pracodawcy, stanowić to będzie ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, które może zakończyć się rozwiązaniem umowy o pracę w trybie natychmiastowym.

Czy pracownik może świadczyć pracę, pomimo wręczenia mu oświadczenia o zwolnieniu go z obowiązku jej świadczenia ?

Może zdarzyć się i tak, że pracownik nie przyjmuje do swojej świadomości faktu, że pracodawca nie chce aby świadczył on pracę na jego rzecz w okresie wypowiedzenia i przychodzi on do pracy, jakby nic się nie stało.

W takim przypadku „świadczenie pracy po złożeniu przez pracodawcę jednostronnego oświadczenia woli o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, dające podstawę do rozwiązania stosunku pracy w trybie natychmiastowym.” – Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 17 maja 2017 r. III PK 101/16

Zapisz się do naszego newslettera

  • bez spamu,
  • otrzymuj dodatkowe materiały
  • pozostań z nami w kontakcie

Po zarejestrowaniu wyślemy do Ciebie email w celu potwierdzenia Twojego adresu email. Już się nie możemy doczekać aż dołączysz do naszej społeczności.

Please wait...

Dziękujemy Ci, że zapisałeś się do naszego newslettera !

Masz pytania ?

Napisz do mnie, porozmawiajmy !

piotr.bazyluk@prawospolekhandlowych.pl
PrawoSpolek
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Ostatnie wpisy

Najczęściej komentowane