728 x 90  • Jak zmienić umowę spółki komandytowej gdy komplementariuszem jest spółka z o.o.

    Jak zmienić umowę spółki komandytowej gdy komplementariuszem jest spółka z o.o.0

    Spółka komandytowa to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Zawarcie umowy spółki komandytowej wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Umowa taka może być również zawarta przy wykorzystaniu wzorca

    READ MORE

Latest Posts

Top Authors