728 x 90

Naruszenie zbiorowych praw konsumentów może być kosztowne

Naruszenie zbiorowych praw konsumentów może być kosztowne

Na czym polega zbiorowe naruszenie interesów konsumentów ? Czy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nakładać kary pieniężne na przedsiębiorców, w tym spółki prawa handlowego ?

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał spółkę Enrex Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach z tytułu naruszenia przez Spółkę zbiorowych interesów konsumentów polegające na niewydawaniu konsumentom dokumentów w postaci zawartych z Enrex Energy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach poza lokalem przedsiębiorstwa umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych dostarczania paliwa gazowego i załączników do przedmiotowych umów (w tym Ogólnych Warunków Umowy, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Cenników) lub potwierdzeń zawarcia tych umów utrwalonych na papierze, lub za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku, co narusza art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów, a w konsekwencji stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Pomimo tego, że praktyki te zostały zaniechane, a sama Spółka zobowiązana do szeregu działań m.in. przesłania konsumentom stosownych oświadczeń, czy publikacji takiego oświadczenia na stronie www Spółki. Prezes Urzędu nałożył na spółkę karę pieniężną w wysokości 200.310 zł (słownie: dwieście tysięcy trzysta dziesięć złotych), płatną do budżetu państwa.

Z ustaleń Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że konsumenci zgłaszali następujące zastrzeżenia:

„Dnia 25.11.2019 roku, odwiedził mnie przedstawiciel handlowy Enrex Energy sp. z o.o. (…). Zapytałem tej Pani czemu nie chce mi zostawić umowy, którą podpisałem, na moje zapytanie otrzymałem odpowiedź, iż otrzymam oryginał umowy listownie poprzez pocztę polską, umowę do dnia dzisiejszego tj.: 22.01.2020 roku nie otrzymałem ani poprzez pocztę polską ani mailowo”,

„Prosząc o kopie podpisanych dokumentów zostałem poinformowany, że otrzymam je w najbliższym czasie pocztą”,


„Nie zostawił mi żadnych dokumentów. Moja żona dzwoniąc na infolinię Energii dowiedziała się, że prawdopodobnie zostaliśmy oszukani. Nie mogłem odstąpić w terminie od umowy, bo nie wiedziałem z kim ją zawarłem.”,


„Ponadto informuję, że nie pozostawiono mi żadnych dokumentów po ich podpisaniu, a informację o zmianie operatora otrzymałam 21.01.2020 od Energa SA”,


„Państwa przedstawiciel nie przekazał mi egzemplarza podpisanej umowy wraz z załącznikami”,


„Powiedziała mi, że umowa przyjdzie do mnie pocztą więc nie mogłem zapoznać się z treścią umowy”

PrawoSpolek
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Ostatnie wpisy

Najczęściej komentowane