728 x 90  • Nowy formularz VAT-26 w działalności gospodarczej

    Nowy formularz VAT-26 w działalności gospodarczej1

    W dniu 1 października 2021 roku nastąpiła zmiana rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 28 września 2021 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, dotycząca aktualizacji wzoru formularza VAT-26. Nowy wzór formularza powinien być stosowany do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej, które

    READ MORE

Latest Posts

Top Authors