728 x 90

UOKiK nakłada kolejną karę na sieć Biedronka

UOKiK nakłada kolejną karę na sieć Biedronka

UOKiK nałożył na Jeronimo Martins Polska S.A. karę w wysokości ponad 60 mln zł.  Postępowanie dotyczyło skarg na błędne podawanie kraju pochodzenia warzyw i owoców w wielu sklepach sieci Biedronka. Jak informuje UOKiK nieprawidłowości te występowały w 27,8 proc. sklepów. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna,

Przypomnijmy również, że 11 grudnia 2020 r. po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania wobec przedsiębiorcy Jeronimo Martins Polska S.A. UOKiK stwierdził  stosowanie przez spółkę praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że właściciel sieci Biedronka pobierał od dostawców produktów rolnych lub spożywczych, środków pieniężnych w postaci udzielanych przez dostawców rabatów (tzw. rappeli) na podstawie zawieranych na koniec okresu rozliczeniowego porozumień bez uzgodnienia przed rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego wysokości tych rabatów oraz warunków ich przyznania, co stanowi nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej.

Jednocześnie UOKiK nałożył na właściciela sieci Biedronka nakaz zaprzestania stosowania tych praktyk i obciążył go karę pieniężną w wysokości 723.381.476,56 zł.

Żródło:

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=17434

PrawoSpolek
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Ostatnie wpisy

Najczęściej komentowane