728 x 90Latest Posts

Top Authors

 • Zmieniamy się dla Was !

  Zmieniamy się dla Was !0

  Strona aktualnie znajduje się w fazie zmian. Niektóre funkcje mogą nie działać. Przepraszamy za utrudnienia.

  READ MORE
 • Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2022 roku.

  Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2022 roku.1

  Osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, począwszy od dnia, w którym przedstawi ona pracodawcy orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność. Wyróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany oraz znaczny. Pracownicy niepełnosprawni stanowią grupę zatrudnionych, dla których normy czasu pracy wynikają z ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

  READ MORE
 • Wesołych i kolorowych Świąt !

  Wesołych i kolorowych Świąt !0

  Życzymy wam aby codzienność była tak kolorowa jak pisanki wielkanocne !

  READ MORE
 • UOKiK nakłada kolejną karę na sieć Biedronka

  UOKiK nakłada kolejną karę na sieć Biedronka0

  UOKiK nałożył na Jeronimo Martins Polska S.A. karę w wysokości ponad 60 mln zł.  Postępowanie dotyczyło skarg na błędne podawanie kraju pochodzenia warzyw i owoców w wielu sklepach sieci Biedronka. Jak informuje UOKiK nieprawidłowości te występowały w 27,8 proc. sklepów. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna, Przypomnijmy również, że 11 grudnia 2020 r. po przeprowadzeniu wszczętego

  READ MORE
 • Umowa o świadczenie usług – możliwość wyłączenia ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy.

  Umowa o świadczenie usług – możliwość wyłączenia ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy.0

  Generalną zasadą jest to, że konsument, który zawarł umowę o świadczenie usług poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość może od tak zawartej umowy odstąpić, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie takie nie przysługuje natomiast, w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług w lokalu przedsiębiorstwa. Ustawowe prawo odstąpienia od

  READ MORE
 • Termin na złożenie CIT-8 oraz sprawozdania finansowego – wydłużony.

  Termin na złożenie CIT-8 oraz sprawozdania finansowego – wydłużony.0

  Większość spółek, której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym powinna sporządzić sprawozdanie finansowe do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego tj. do 31 marca 2021 r. Termin ten dotyczy również zeznania CIT-8 oraz obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Minister Finansów, w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego, wydłużył termin na złożenie

  READ MORE