728 x 90

Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2022 roku.

Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2022 roku.

Osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, począwszy od dnia, w którym przedstawi ona pracodawcy orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność. Wyróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany oraz znaczny. Pracownicy niepełnosprawni stanowią grupę zatrudnionych, dla których normy czasu pracy wynikają z ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), zwanej dalej: ustawą o rehabilitacji.

Jak wynika z artkułu 15 ww. ustawy, czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Pracowników o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym obowiązują normy skrócone – w wymiarze nieprzekraczającym 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Pracownik niepełnosprawny nie może ponadto świadczyć pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.
Wymienione wyżej ograniczenia mogą zostać jednak uchylone. Wyjątek stanowią bowiem osoby zatrudnione przy pilnowaniu, a także wobec których lekarz prowadzący badania profilaktyczne lub sprawujący nad nimi opiekę wyrazi zgodę, by świadczyły pracę w kodeksowym wymiarze. Zaznaczyć jednak należy, że zgoda ta udzielona musi być na wyraźny wniosek osoby zatrudnionej.

Z uwagi na fakt, że ustawa o rehabilitacji nie wskazuje sposobu obliczania wymiaru czasu pracy dla pracowników niepełnosprawnych, należy sięgnąć do art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. W sprawach nieuregulowanych w ustawie, zastosowanie mają bowiem m. in. przepisy Kodeksu pracy (art. 66 ust. 1 ustawy o rehabilitacji). Obliczania wymiaru czasu pracy dla ogółu zatrudnionych w przyjętym okresie rozliczeniowym dokonuje się więc w następujący sposób:

1. mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym;

2. dodając następnie iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca danego okresu rozliczeniowego, tzw. dni wystających;

3. od otrzymanej liczby odejmując 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym, przypadające na inny dzień niż niedziela.

Pamiętać należy, że przy obliczaniu wymiaru czasu pracy dla osób niepełnosprawnych, zastosowanie mają normy czasu pracy określone w ustawie o rehabilitacji.

Święta obniżające wymiar czasu pracy w roku 2022:

– 1 stycznia (środa) Nowy Rok,

– 6 stycznia (czwartek) Święto Trzech Króli,

– 18 kwietnia (poniedziałek) drugi dzień Wielkiej Nocy,

– 3 maja (wtorek) Święto Narodowe Trzeciego Maja,

– 16 czerwca (czwartek) Boże Ciało,

– 15 sierpnia (poniedziałek) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

– 1 listopada (wtorek) Wszystkich Świętych,

– 11 listopada (piątek) Narodowe Święto Niepodległości,

– 26 grudnia (poniedziałek) drugi dzień Bożego Narodzenia.

1 comment
PrawoSpolek
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

1 Comment

  • Niepełnosprawny sprzedawca
    7 września 2022, 16:58

    Super, że mówicie o czasie pracy osoby z niesprawnością. Niestety w handlu z przestrzeganiem tego prawa bywa różnie.

    REPLY

Ostatnie wpisy

Najczęściej komentowane