728 x 90

5 powodów dla których powinieneś założyć spółkę z o.o.

5 powodów dla których powinieneś założyć spółkę z o.o.

5 Najważniejszych powodów dla których warto prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najpopularniejsza spółka kapitałowa, która może prowadzić działalność gospodarczą. Posiada ona osobowość prawną oraz własny, odrębny od wspólników i członków zarządu majątek. Spółkę taką tworzą wspólnicy, którzy dostarczają na początku jej działalności kapitał oraz wybierają organy spółki np. członków zarządu, rady nadzorczej.

Dlaczego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi coraz bardziej popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej ?

Poniżej prezentujemy 5 powodów dla których warto taką spółkę założyć.

1. Niskie koszty założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Założenie spółki z o.o. wiąże się z koniecznością wniesienia kapitału zakładowego w łącznej wysokości co najmniej 5.000 zł, opłaceniem  kosztów aktu notarialnego – jeżeli umowa spółki zawierana będzie w tradycyjny sposób,  opłacenia kosztów sądowych związanych z postępowaniem sądowym przed Krajowym Rejestrem Sądowym dotyczącym rejestracji spółki. Kosztami związanymi z rejestracją w VAT czy CIT. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być również założona przez internet, co jest o kilkaset złotych tańszym rozwiązaniem, jednak w takim przypadku mamy ograniczony wpływ na brzmienie jej statutu i nie można go swobodnie modyfikować.

2. Zwolnienie wspólników z opłacania składek ZUS

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w których skład wchodzi co najmniej dwóch wspólników, wspólnicy zwolnieni są od opłacania składek na ZUS np. składki na ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe etc. Dzięki temu koszty, które są ponoszone w związku z funkcjonowaniem takiej spółki ulegają odpowiedniemu obniżeniu w porównaniu do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Pamiętać jednak należy, że w przypadku, gdy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonuje wyłącznie jeden wspólnik, będzie on zobowiązany do płacenia składek na takie ubezpieczenie.

3. Możliwość wyłączenia odpowiedzialności członków zarządu.

Zasadą jest, że członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za długi spółki, solidarnie tylko wówczas gdy egzekucja wobec spółki była bezskuteczna. Jednak i w takim przypadku członkowie zarządu mogą wyłączyć swoją odpowiedzialność jeżeli:

  • we właściwym czasie zgłoszą wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie
  • wydane zostanie postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu,
  • wykażą, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z winy członka zarządu, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

4. Prostsza forma prowadzenia spółki niż w przypadku spółki akcyjnej

Prowadzenie spraw spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest znacznie mniej sformalizowane niż prowadzenie spraw spółki akcyjnej. Dotyczy to nie tylko sposobu zwoływania zgromadzeń wspólników ale i szeregu obowiązków informacyjno-rejestrowych, które na spółce akcyjnej spoczywają. Znacznie niższe są też koszty prowadzenia działalność..

5. Sprzedaż spółki lub pozyskanie inwestora

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą, o ile to nie zostało ograniczone w umowie spółki, swobodnie dysponować swoimi udziałami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Oznacza to że część lub całość  takich udziałów może być sprzedana osobie trzeciej. Wspólnicy mogą również podwyższyć kapitał zakładowy spółki i utworzyć nowe udziały, które mogą również stanowić przedmiot obrotu.

Na zakończenie warto wspomnieć, że przed wyborem formy prowadzenia działalności gospodarczej należy przeanalizować każdą z dostępną opcję, gdyż każda spółka jest inna i oferuje różne możliwości. Dla niektórych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada również i wady, jednak jest to temat na odrębny artykuł.

Może Cię zainteresuje:

Nieudzielenie absolutorium w spółce z o.o. – czy jest się czego bać ?

6 comments
PrawoSpolek
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

6 Comments

Ostatnie wpisy

Najczęściej komentowane