728 x 90  • Articles
  • Views
  ADMINISTRATOR

  PrawoSpolek

  radca prawny tel. 600029022

Author's Posts

 • Odpowiedzialność za zobowiązania w spółce partnerskiej

  Odpowiedzialność za zobowiązania w spółce partnerskiej0

  Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej Ogólna odpowiedzialność wspólników spółki partnerskiej Spółka partnerska ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania przez siebie zaciągnięte. Obok niej solidarnie odpowiedzialność ponosi każdy z partnerów. Odpowiedzialność ta ma charakter subsydiarny co oznacza, że wierzyciel może dochodzić egzekucji z majątku partnera dopiero wówczas, kiedy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

  READ MORE
 • Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2022 roku.

  Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2022 roku.1

  Osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, począwszy od dnia, w którym przedstawi ona pracodawcy orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność. Wyróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany oraz znaczny. Pracownicy niepełnosprawni stanowią grupę zatrudnionych, dla których normy czasu pracy wynikają z ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

  READ MORE

Latest Posts