728 x 90

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r.

<strong>Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r.</strong>

O ile wzrosną stawki minimalnego wynagrodzenia w 2023r. oraz stawek godzinowych?

Zgodnie z kodeksem pracy pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Uprawnienie to kształtuje się na poziomie minimalnego wynagrodzenia, którego kwota w związku z wejściem w życie od 01.01.2023r. rozporządzenia Rady Ministrów z 13.09.2022r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023r. wyniesie:

  • Od 01.01.2023r. 3490 zł co w stosunku do kwoty z 2022r (3010zł) oznacza wzrost o 480 zł.
  • Od 01.07.2023r. 3600zł co w stosunku do kwoty z 2022r (3010zł) oznacza wzrost o 590 zł.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2023 wzrośnie dwukrotnie, a wynika to z wysokości średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych prognozowanego w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. W przypadku, kiedy wskaźnik ten wyniesie co najmniej 105% , ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 1 stycznia oraz 1 lipca), natomiast w przypadku kiedy wskaźnik wyniesie poniżej 105% ustala się jeden termin zmiany wynagrodzenia (tj. 1 stycznia).

W roku 2023 dwukrotnie także wzrosną świadczenia pracownicze w związku z pracą, których wysokość uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Dotyczy to zwiększenia odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, odszkodowania za stosowanie mobbingu, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestoju, dodatku za pracę w porze nocnej oraz kwoty wolnej od potrąceń.

Jednocześnie w roku 2023 wzrośnie dwukrotnie minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych

  • od 01.01.2023r. wyniesie 22,80 zł co w stosunku do kwoty z 2022r ( 19,70 zł) oznacza wzrost o 3,10 zł
  • od 01.07.2023r. wyniesie 23,50 zł co w stosunku do kwoty z 2022r( 19,70 zł) oznacza wzrost o 3,80 zł

Weronika Muszyńska-Chuda

aplikant radcowski

PrawoSpolek
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Ostatnie wpisy

Najczęściej komentowane