728 x 90

Ostatnie Artykuły

 • Czy przedsiębiorcy zostaną obciążeni nową opłatą?

  Czy przedsiębiorcy zostaną obciążeni nową opłatą?0

  W dniu 05-05-2021 do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Nowelizacja ta oprócz zmian dotyczących stricte artystów zakłada również zmianę treści art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. przepisu, który reguluje zakres i wysokości opłat od urządzeń i nośników, którymi obciążani są producenci i importerzy wybranych produktów. Jakie procedury

  READ MORE
 • Czy pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika na szczepienie przeciw COVID-19 ?

  Czy pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika na szczepienie przeciw COVID-19 ?0

  Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę, w określonych sytuacjach, obowiązek zwolnienia pracownika od świadczenia pracy na czas niezbędny do przeprowadzenia badań czy szczepień ochronnych. Obowiązek taki nakłada §9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Podkreślić jednak należy, że obowiązek pracodawcy wynikający z

  READ MORE
 • UOKiK nakłada kolejną karę na sieć Biedronka

  UOKiK nakłada kolejną karę na sieć Biedronka0

  UOKiK nałożył na Jeronimo Martins Polska S.A. karę w wysokości ponad 60 mln zł.  Postępowanie dotyczyło skarg na błędne podawanie kraju pochodzenia warzyw i owoców w wielu sklepach sieci Biedronka. Jak informuje UOKiK nieprawidłowości te występowały w 27,8 proc. sklepów. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna, Przypomnijmy również, że 11 grudnia 2020 r. po przeprowadzeniu wszczętego

  READ MORE
 • Odpowiedzialność materialna pracownika – podstawy odpowiedzialności

  Odpowiedzialność materialna pracownika – podstawy odpowiedzialności0

  Zasady odpowiedzialności pracownika wynikają z kodeksu pracy (odpowiedzialność pracownicza) lub z kodeksu cywilnego (odpowiedzialność na zasadach ogólnych). To, które przepisy będą miały zastosowane zależy w głównej mierze od okoliczności wyrządzenia szkody. Zgodnie z art. 114 kodeksu pracy przepisy działu piątego tegoż kodeksu stosuje się wówczas, gdy pracownik wyrządził pracodawcy szkodę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania

  READ MORE

Przeczytaj Również:

Prawo Gospodarcze

 • Czy przedsiębiorcy zostaną obciążeni nową opłatą?

  Czy przedsiębiorcy zostaną obciążeni nową opłatą?0

  W dniu 05-05-2021 do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Nowelizacja ta oprócz zmian dotyczących stricte artystów zakłada również zmianę treści art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. przepisu, który reguluje zakres i wysokości opłat od urządzeń i nośników, którymi obciążani są producenci i importerzy wybranych produktów. Jakie procedury

 • Umowa o świadczenie usług – możliwość wyłączenia ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy.

  Umowa o świadczenie usług – możliwość wyłączenia ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy.0

  Generalną zasadą jest to, że konsument, który zawarł umowę o świadczenie usług poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość może od tak zawartej umowy odstąpić, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie takie nie przysługuje natomiast, w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług w lokalu przedsiębiorstwa. Ustawowe prawo odstąpienia od

 • Termin na złożenie CIT-8 oraz sprawozdania finansowego – wydłużony.

  Termin na złożenie CIT-8 oraz sprawozdania finansowego – wydłużony.0

  Większość spółek, której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym powinna sporządzić sprawozdanie finansowe do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego tj. do 31 marca 2021 r. Termin ten dotyczy również zeznania CIT-8 oraz obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Minister Finansów, w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego, wydłużył termin na złożenie

 • Ochrona dóbr osobistych osoby prawnej

  Ochrona dóbr osobistych osoby prawnej0

  W polskim systemie prawnym ochrona dóbr osobistych wynika przede wszystkim z art.  47 Konstytucji Rzeczypospolitej zgodnie z którym „Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko

Popularne

PRAWO PRACY

 • Czy pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika na szczepienie przeciw COVID-19 ?

  Czy pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika na szczepienie przeciw COVID-19 ?0

  Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę, w określonych sytuacjach, obowiązek zwolnienia pracownika od świadczenia pracy na czas niezbędny do przeprowadzenia badań czy szczepień ochronnych. Obowiązek taki nakłada §9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Podkreślić jednak należy, że obowiązek pracodawcy wynikający z

 • Odpowiedzialność materialna pracownika – podstawy odpowiedzialności

  Odpowiedzialność materialna pracownika – podstawy odpowiedzialności0

  Zasady odpowiedzialności pracownika wynikają z kodeksu pracy (odpowiedzialność pracownicza) lub z kodeksu cywilnego (odpowiedzialność na zasadach ogólnych). To, które przepisy będą miały zastosowane zależy w głównej mierze od okoliczności wyrządzenia szkody. Zgodnie z art. 114 kodeksu pracy przepisy działu piątego tegoż kodeksu stosuje się wówczas, gdy pracownik wyrządził pracodawcy szkodę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania

PRAWO GOSPODARCZE

 • Czy przedsiębiorcy zostaną obciążeni nową opłatą?

  Czy przedsiębiorcy zostaną obciążeni nową opłatą?0

  W dniu 05-05-2021 do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Nowelizacja ta oprócz zmian dotyczących stricte artystów zakłada również zmianę treści art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. przepisu, który reguluje zakres i wysokości opłat od urządzeń i nośników, którymi obciążani są producenci i importerzy wybranych produktów. Jakie procedury

 • Umowa o świadczenie usług – możliwość wyłączenia ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy.

  Umowa o świadczenie usług – możliwość wyłączenia ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy.0

  Generalną zasadą jest to, że konsument, który zawarł umowę o świadczenie usług poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość może od tak zawartej umowy odstąpić, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie takie nie przysługuje natomiast, w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług w lokalu przedsiębiorstwa. Ustawowe prawo odstąpienia od

Skontaktuj się z ekspertem:

Piotr Bazyluk
radca prawny

piotr.bazyluk@prawospolekhandlowych.pl
6000-29-022


Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

 • bez spamu,
 • otrzymuj dodatkowe materiały
 • pozostań z nami w kontakcie

Po zarejestrowaniu wyślemy do Ciebie email w celu potwierdzenia Twojego adresu email. Już się nie możemy doczekać aż dołączysz do naszej społeczności.

Please wait...

Dziękujemy Ci, że zapisałeś się do naszego newslettera !

Rekomendowane

Ostatnie Artykuły

Więcej o prawie

Więcej o spółkach