728 x 90  • Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2022 roku.

    Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2022 roku.1

    Osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, począwszy od dnia, w którym przedstawi ona pracodawcy orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność. Wyróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany oraz znaczny. Pracownicy niepełnosprawni stanowią grupę zatrudnionych, dla których normy czasu pracy wynikają z ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

    READ MORE