728 x 90

Termin na złożenie CIT-8 oraz sprawozdania finansowego – wydłużony.

Termin na złożenie CIT-8 oraz sprawozdania finansowego – wydłużony.

Większość spółek, której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym powinna sporządzić sprawozdanie finansowe do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego tj. do 31 marca 2021 r. Termin ten dotyczy również zeznania CIT-8 oraz obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych.

Minister Finansów, w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego, wydłużył termin na złożenie CIT-8 oraz sprawozdania finansowego za 2020 r.

CIT-8 za 2020 do kiedy ?

Termin na złożenie zeznania CIT-8 za 2020 przedłużony został do 30 czerwca 2021 r. przy czym przedłużenie to dotyczy spółek, których rok podatkowy zakończył się w terminie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r.

Rozporządzenie

Sprawozdanie finansowe za 2020 r. do kiedy ?

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości

Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

Natomiast zgodnie z art. 53 ustawy o rachunkowości:

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2b, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Minister Finansów wydłużył również o 3 miesiące terminy na sporządzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

Rozporządzenie

Informacja ministerstwa

PrawoSpolek
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Ostatnie wpisy

Najczęściej komentowane