728 x 90  • Czy brak wskazania waluty w wekslu powoduje jego nieważność ?

    Czy brak wskazania waluty w wekslu powoduje jego nieważność ?0

    Prawo wekslowe to  jedna z bardziej  rygorystycznych dziedzin prawa. Rygor ten, widać przede wszystkim w wymogach jakie winien spełniać weksel. Niejednokrotnie nieprawidłowe wypełnienie weksla lub niewypełnienie wszystkich jego elementów skutkuje jego nieważnością. Odstępstwa od tej reguły przewidziane są co prawda w ustawie prawo wekslowe, niemniej jednak Sąd Najwyższy Uchwałą  z dnia 17 kwietnia 2015 r. III CZP 11/15 wskazał, że

    READ MORE

Latest Posts

Top Authors