728 x 90

Czy brak wskazania waluty w wekslu powoduje jego nieważność ?

Czy brak wskazania waluty w wekslu powoduje jego nieważność ?

Prawo wekslowe to  jedna z bardziej  rygorystycznych dziedzin prawa. Rygor ten, widać przede wszystkim w wymogach jakie winien spełniać weksel. Niejednokrotnie nieprawidłowe wypełnienie weksla lub niewypełnienie wszystkich jego elementów skutkuje jego nieważnością. Odstępstwa od tej reguły przewidziane są co prawda w ustawie prawo wekslowe, niemniej jednak Sąd Najwyższy Uchwałą  z dnia 17 kwietnia 2015 r. III CZP 11/15 wskazał, że nie powoduje, nieważności weksla brak określenia waluty, w której ma nastąpić zapłata oznaczonej sumy pieniężnej, w samym poleceniu lub przyrzeczeniu zapłaty tej sumy, gdy nazwa waluty znajduje się w oznaczeniu sumy pieniężnej zamieszczonym, zgodnie z utrwaloną praktyką, w prawym górnym rogu dokumentu weksla.

Co to jest weksel ?

Weksel dokument stanowiący pisemne zobowiązanie wystawcy lub wskazanej przez niego osoby do zapłacenia określonej sumy pieniędzy osobie wymienionej w dokumencie lub jego okazicielowi w oznaczonym terminie

PrawoSpolek
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Ostatnie wpisy

Najczęściej komentowane