728 x 90  • Czy pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika na szczepienie przeciw COVID-19 ?

    Czy pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika na szczepienie przeciw COVID-19 ?2

    Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę, w określonych sytuacjach, obowiązek zwolnienia pracownika od świadczenia pracy na czas niezbędny do przeprowadzenia badań czy szczepień ochronnych. Obowiązek taki nakłada §9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Podkreślić jednak należy, że obowiązek pracodawcy wynikający z

    READ MORE

Latest Posts

Top Authors