728 x 90  • Odpowiedzialność za zobowiązania w spółce partnerskiej

    Odpowiedzialność za zobowiązania w spółce partnerskiej0

    Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej Ogólna odpowiedzialność wspólników spółki partnerskiej Spółka partnerska ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania przez siebie zaciągnięte. Obok niej solidarnie odpowiedzialność ponosi każdy z partnerów. Odpowiedzialność ta ma charakter subsydiarny co oznacza, że wierzyciel może dochodzić egzekucji z majątku partnera dopiero wówczas, kiedy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

    READ MORE