728 x 90 • Termin na złożenie CIT-8 oraz sprawozdania finansowego – wydłużony.

  Termin na złożenie CIT-8 oraz sprawozdania finansowego – wydłużony.0

  Większość spółek, której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym powinna sporządzić sprawozdanie finansowe do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego tj. do 31 marca 2021 r. Termin ten dotyczy również zeznania CIT-8 oraz obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Minister Finansów, w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego, wydłużył termin na złożenie

  READ MORE
 • Ochrona dóbr osobistych osoby prawnej

  Ochrona dóbr osobistych osoby prawnej0

  W polskim systemie prawnym ochrona dóbr osobistych wynika przede wszystkim z art.  47 Konstytucji Rzeczypospolitej zgodnie z którym „Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko

  READ MORE
 • Czy brak wskazania waluty w wekslu powoduje jego nieważność ?

  Czy brak wskazania waluty w wekslu powoduje jego nieważność ?0

  Prawo wekslowe to  jedna z bardziej  rygorystycznych dziedzin prawa. Rygor ten, widać przede wszystkim w wymogach jakie winien spełniać weksel. Niejednokrotnie nieprawidłowe wypełnienie weksla lub niewypełnienie wszystkich jego elementów skutkuje jego nieważnością. Odstępstwa od tej reguły przewidziane są co prawda w ustawie prawo wekslowe, niemniej jednak Sąd Najwyższy Uchwałą  z dnia 17 kwietnia 2015 r. III CZP 11/15 wskazał, że

  READ MORE

Latest Posts

Top Authors