728 x 90  • Jak zmienić umowę spółki komandytowej gdy komplementariuszem jest spółka z o.o.

    Jak zmienić umowę spółki komandytowej gdy komplementariuszem jest spółka z o.o.0

    Spółka komandytowa to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Zawarcie umowy spółki komandytowej wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Umowa taka może być również zawarta przy wykorzystaniu wzorca

    READ MORE