728 x 90

„Polski Ład” przewiduje ograniczenia dla przedsiębiorców dotyczące płatności gotówką

„Polski Ład” przewiduje ograniczenia dla przedsiębiorców dotyczące płatności gotówką

Aktualnie art. 19 Prawa przedsiębiorców przewiduje, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która ma nastąpić w związku z propozycjami Polskiego Ładu, przewiduje obniżenie możliwości dokonywania transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami z 15.000 zł do 8.000 zł.

Jakie są skutki naruszenia obowiązującego limitu ?

Przedsiębiorca, który dokona płatności gotówką, powyżej kwoty 15.000 zł zgodnie z art. 22p ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będzie mógł zaliczyć takiej płatności do kosztów uzyskania przychodów. Przepis ten ma zastosowanie zarówno do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak i spółek prawa handlowego.

PrawoSpolek
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Ostatnie wpisy

Najczęściej komentowane