728 x 90

  Worth Reading

  Latest Reviews

  Latest Posts

  • Zmieniamy się dla Was !

   Zmieniamy się dla Was !0

   Strona aktualnie znajduje się w fazie zmian. Niektóre funkcje mogą nie działać. Przepraszamy za utrudnienia.

   READ MORE
  • Czy przedsiębiorcy zostaną obciążeni nową opłatą?

   Czy przedsiębiorcy zostaną obciążeni nową opłatą?0

   W dniu 05-05-2021 do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Nowelizacja ta oprócz zmian dotyczących stricte artystów zakłada również zmianę treści art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. przepisu, który reguluje zakres i wysokości opłat od urządzeń i nośników, którymi obciążani są producenci i importerzy wybranych produktów. Jakie procedury

   READ MORE
  • Czy pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika na szczepienie przeciw COVID-19 ?

   Czy pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika na szczepienie przeciw COVID-19 ?0

   Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę, w określonych sytuacjach, obowiązek zwolnienia pracownika od świadczenia pracy na czas niezbędny do przeprowadzenia badań czy szczepień ochronnych. Obowiązek taki nakłada §9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Podkreślić jednak należy, że obowiązek pracodawcy wynikający z

   READ MORE
  • UOKiK nakłada kolejną karę na sieć Biedronka

   UOKiK nakłada kolejną karę na sieć Biedronka0

   UOKiK nałożył na Jeronimo Martins Polska S.A. karę w wysokości ponad 60 mln zł.  Postępowanie dotyczyło skarg na błędne podawanie kraju pochodzenia warzyw i owoców w wielu sklepach sieci Biedronka. Jak informuje UOKiK nieprawidłowości te występowały w 27,8 proc. sklepów. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna, Przypomnijmy również, że 11 grudnia 2020 r. po przeprowadzeniu wszczętego

   READ MORE

  Recommended

  Latest Posts

  Featured Videos