728 x 90  All Posts

  • Zmieniamy się dla Was !

   Zmieniamy się dla Was !0

   Strona aktualnie znajduje się w fazie zmian. Niektóre funkcje mogą nie działać. Przepraszamy za utrudnienia.

   READ MORE
  • Czy przedsiębiorcy zostaną obciążeni nową opłatą?

   Czy przedsiębiorcy zostaną obciążeni nową opłatą?0

   W dniu 05-05-2021 do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Nowelizacja ta oprócz zmian dotyczących stricte artystów zakłada również zmianę treści art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. przepisu, który reguluje zakres i wysokości opłat od urządzeń i nośników, którymi obciążani są producenci i importerzy wybranych produktów. Jakie procedury

   READ MORE
  • Czy pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika na szczepienie przeciw COVID-19 ?

   Czy pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika na szczepienie przeciw COVID-19 ?0

   Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę, w określonych sytuacjach, obowiązek zwolnienia pracownika od świadczenia pracy na czas niezbędny do przeprowadzenia badań czy szczepień ochronnych. Obowiązek taki nakłada §9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Podkreślić jednak należy, że obowiązek pracodawcy wynikający z

   READ MORE
  • UOKiK nakłada kolejną karę na sieć Biedronka

   UOKiK nakłada kolejną karę na sieć Biedronka0

   UOKiK nałożył na Jeronimo Martins Polska S.A. karę w wysokości ponad 60 mln zł.  Postępowanie dotyczyło skarg na błędne podawanie kraju pochodzenia warzyw i owoców w wielu sklepach sieci Biedronka. Jak informuje UOKiK nieprawidłowości te występowały w 27,8 proc. sklepów. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna, Przypomnijmy również, że 11 grudnia 2020 r. po przeprowadzeniu wszczętego

   READ MORE
  • Odpowiedzialność materialna pracownika – podstawy odpowiedzialności

   Odpowiedzialność materialna pracownika – podstawy odpowiedzialności0

   Zasady odpowiedzialności pracownika wynikają z kodeksu pracy (odpowiedzialność pracownicza) lub z kodeksu cywilnego (odpowiedzialność na zasadach ogólnych). To, które przepisy będą miały zastosowane zależy w głównej mierze od okoliczności wyrządzenia szkody. Zgodnie z art. 114 kodeksu pracy przepisy działu piątego tegoż kodeksu stosuje się wówczas, gdy pracownik wyrządził pracodawcy szkodę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania

   READ MORE
  • Czy pracodawca możne zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?

   Czy pracodawca możne zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?0

   Często w sytuacji, w której pracodawca wręcza pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę, pracownik ten staje się w zakładzie pracy osobą niepożądaną. Ma to miejsce przede wszystkim w sytuacjach silnego konfliktu, pomiędzy pracodawcą a pracownikiem jak i wówczas, gdy pracownik był skonfliktowany z całym lub dużą częścią zespołu, z którym pracował. Czasami również pracodawca, po prostu

   READ MORE
  • Pomyśl zanim przygotujesz reklamę

   Pomyśl zanim przygotujesz reklamę0

   Jeden z lokalnych dealerów samochodów, popularnej zresztą marki, wypuścił reklamę radiową zachęcającą potencjalnych klientów do odwiedzania jego salonu. Treść reklamy nie budziła kontrowersji, oprócz jednego szczegółu. Usłyszeć można było w niej dźwięk głośnego klaksonu. Wykorzystanie dźwięku klaksonu, samo w sobie, nie jest zabronione przez prawo. Często taki dźwięk, można usłyszeć w utworach muzycznych, reklamach telewizyjnych.

   READ MORE