728 x 90 • UOKiK nakłada kolejną karę na sieć Biedronka

  UOKiK nakłada kolejną karę na sieć Biedronka0

  UOKiK nałożył na Jeronimo Martins Polska S.A. karę w wysokości ponad 60 mln zł.  Postępowanie dotyczyło skarg na błędne podawanie kraju pochodzenia warzyw i owoców w wielu sklepach sieci Biedronka. Jak informuje UOKiK nieprawidłowości te występowały w 27,8 proc. sklepów. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna, Przypomnijmy również, że 11 grudnia 2020 r. po przeprowadzeniu wszczętego

  READ MORE
 • Odpowiedzialność materialna pracownika – podstawy odpowiedzialności

  Odpowiedzialność materialna pracownika – podstawy odpowiedzialności0

  Zasady odpowiedzialności pracownika wynikają z kodeksu pracy (odpowiedzialność pracownicza) lub z kodeksu cywilnego (odpowiedzialność na zasadach ogólnych). To, które przepisy będą miały zastosowane zależy w głównej mierze od okoliczności wyrządzenia szkody. Zgodnie z art. 114 kodeksu pracy przepisy działu piątego tegoż kodeksu stosuje się wówczas, gdy pracownik wyrządził pracodawcy szkodę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania

  READ MORE
 • Czy pracodawca możne zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?

  Czy pracodawca możne zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?0

  Często w sytuacji, w której pracodawca wręcza pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę, pracownik ten staje się w zakładzie pracy osobą niepożądaną. Ma to miejsce przede wszystkim w sytuacjach silnego konfliktu, pomiędzy pracodawcą a pracownikiem jak i wówczas, gdy pracownik był skonfliktowany z całym lub dużą częścią zespołu, z którym pracował. Czasami również pracodawca, po prostu

  READ MORE
 • Pomyśl zanim przygotujesz reklamę

  Pomyśl zanim przygotujesz reklamę0

  Jeden z lokalnych dealerów samochodów, popularnej zresztą marki, wypuścił reklamę radiową zachęcającą potencjalnych klientów do odwiedzania jego salonu. Treść reklamy nie budziła kontrowersji, oprócz jednego szczegółu. Usłyszeć można było w niej dźwięk głośnego klaksonu. Wykorzystanie dźwięku klaksonu, samo w sobie, nie jest zabronione przez prawo. Często taki dźwięk, można usłyszeć w utworach muzycznych, reklamach telewizyjnych.

  READ MORE
 • Nieudzielenie absolutorium zarządowi spółki z o.o. – czy należy się tego obawiać?

  Nieudzielenie absolutorium zarządowi spółki z o.o. – czy należy się tego obawiać?0

  Członkowie zarządu podlegają corocznej ocenie przez zgromadzenie wspólników. Ich działania mogą zostać zaakceptowane przez wspólników lub nie. Czy nieudzielenia absolutorium należy się obawiać ? Czy udzielenie absolutorium członkowi zarządu, całkowicie chroni go od odpowiedzialności ?

  READ MORE
 • Czy prowadzenie biznesu w internecie jest bezpieczne ?

  Czy prowadzenie biznesu w internecie jest bezpieczne ?0

  Co chwila słyszymy o wycieku danych osobowych i to nie jakiś drobnych, ale często o wyciekach obejmujących miliony rekordów. Coraz częściej również słyszymy, że zidentyfikowano luki w programach komputerowych znanych producentów a to umożliwiające całkowicie przejęcie kontroli nad komputerem albo umożliwiające „podsłuchiwanie” naszych działań w internecie. Do tego dochodzą różnego rodzaju oszuści, którzy przy wykorzystaniu

  READ MORE

Latest Posts

Top Authors